• 1

Odjeli

Dom NOVINŠČAK je jedinstvena organizacijska cjelina u kojoj je radni proces organiziran po odjelima ustrojenim ovisno o srodnosti i povezanosti poslova te potrebnog broja radnika za njihovo obavljanje:

  • Poslovi pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja (poslovi socijalnog rada, radne terapije i računovodstveni poslovi
  • Odjel administrativnih i pomoćno – tehničkih poslova
  • Odjel brige o zdravlju korisnika
  • Odjel opće njege korisnika