• 1

Općenito

Osnovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe NOVINŠČAK je smještaj starijih, nemoćnih i teško bolesnih odraslih osoba.

Često u zajednici u kojoj živimo susrećemo oblike skrbi za osobe starije životne dobi usmjerene isključivo na zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba, međutim naš Dom svakodnevno brine o svim dijelovima života svojih korisnika, stoga im se u okviru smještaja osiguravaju: stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, njega, održavanje osobne higijene i pomoći pri zadovoljavanju osnovnih životnih zahtjeva, usluge fizioterapueta, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranje slobodnog vremena, pratnja i organizirani prijevoz te savjetodavni rad.

Intenzitet pružene usluge starijim, nemoćnim i teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama (funkcionalnoj sposobnosti korisnika) i zdravstvenom stanju korisnika.

Usluga smještaja pruža se slijedećim intenzitetom:

  • prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenih razloga može se zaključiti da mu pomoć nije potrebna (pokretne osobe),
  • drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba (polupokretne osobe),
  • treći stupanj pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe pri zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (nepokretne osobe).