• 1

Stambeni smještaj

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, oblačenjem, osobnom higijenom i slično, korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane brige i njege.

U stambeni odjel smještavaju se korisnici koji su samostalni u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba te nisu ovisni o tuđoj pomoći i njezi, a mogu birati između smještaja u jednokrevetnoj sobi sa ili bez balkona i dvokrevetnoj sobi sa ili bez balkona. Sobe i oprema su u potpunosti prilagođene osobama starije životne dobi te njihovim potrebama, a sanitarni čvor je zajednički za dvije sobe.

Svaka soba opremljena je signalizacijskim zvonom i telefonom, kako bi se korisnici osjećali sigurno i kako bi im potrebna pomoć bila dostupna u svakom trenutku. Soba svakog od korisnika je njegov dom, prostor koji odiše domaćim ugođajem, ali istodobno osigurava svu potrebnu podršku i pomoć, stoga je korisniku omogućeno dodatno opremanje sobe po vlastitoj želji i inicijativi, ukoliko ne narušava osnovnu funkciju stambenog prostora.