• 1

Socijalni rad

U sklopu socijalnog rada korisnicima se pruža podrška kroz individualni i grupni rad.

Individualni rad (cilj):

  • adaptacija novih korisnika na život u ustanovi,
  • razvijanje dobrih međuljudskih odnosa,
  • pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i dr.problema,
  • motiviranje za uključivanje u radne, sportske i kulturno-zabavne aktivnosti.

 

Grupni rad (cilj):

  • eliminiranje negativnih učinaka institucionalizacije,
  • poboljšanje komunikacije,
  • razvijanje dobrosusjedskih odnosa,
  • obogaćivanje društvenog života korisnika,
  • poboljšanje kvalitete života u ustanovi.

 

Grupni se rad provodi kroz terapijske zajednice, sastanke stanara, katna druženja i grupe za podršku.
Osim navedenog, korisnicima se osigurava informativna, pravna i savjetodavna pomoć.