• 1

Zdravstvena njega

Korisnicima zdravstvenu njegu pruža stručno medicinsko osoblje u suradnji s liječnikom opće medicine.

Korisnicima se nudi:

 • prehrana po preporuci liječnika (dijetalna, žučna, šećerna i dr.),
 • organizacija kontrolnih pregleda i prijevoz do bolnice,
 • dobava i nabava svih potrebnih lijekova i ortopedskih pomagala,
 • opća njega bolesnih korisnika (osobna higijena i kupanje),
 • prevencija komplikacija dugotrajnog mirovanja (dekubitusa, kontraktura i tromboze),
 • zbrinjavanje kroničnih i dekubitalnih rana,
 • kupanje bolesnika u kadi i krevetu,
 • toaleta i održavanje stome,
 • provođenje klizme za čišćenje,
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage,
 • primjena terapije kisikom,
 • primjena lokalne i peroralne terapije,
 • primjena parenteralne terapije i antibiotika uz nadzor liječnika,
 • kateterizacija mokraćnog mjehura,
 • postavljanje i izmjena sonde te hranjenje sondom,
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • kontrola razine šećera u krvi i u urinu i
 • skrb umirućeg bolesnika.